Välkommen till Institutionen för medicinsk biovetenskap

Institutionen för medicinsk biovetenskap främjar en stimulerande och kreativ miljö för forskning och utbildning. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen består idag av enheterna för Klinisk kemi, Fysiologisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik och Patologi. Grund- och forskarutbildning samt forskning bedrivs inom ämnena nedan.

Vi arbetar på olika nivåer - från prekliniska studier av molekylär- och cellfysiologi, via translationella projekt som kombinerar basforskning med djurmodeller och patientinriktad forskning till klinisk observations- och epidemiologiska studier. Arbetet utförs ofta i samarbete med forskare vid andra institutioner i Umeå men även andra nationell så väl som internationella institut. Flera av våra forskare har produktiva kopplingar till biobanken i Umeå, en gludgruva för forskning.

Kontaktpersoner för ärenden som rör institutionen

Prefekt: Magnus Hultdin, tel: 090-785 28 89
Biträdande prefekt: Monica Holmberg, 090-785 44 06
Adm samordnare: Terry Persson, tel: 090-785 44 89
Intendent: Clas Wikström, tel: 090-785 44 88


Sidansvarig: Clas Wikström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå universitet
Institutionen för medicinsk biovetenskap, M21
901 85 Umeå

Terry Persson
Tel: 090-785 44 89
Fax: 090-12 15 62